keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

maanantai 28. maaliskuuta 2011

tervetuloa vauvalaan! -- welcome to the babyland

meille syntyi torstain ja perjantain välisenä yönä pikku peikkotukka, suloinen poikavauva. synnytys meni onneksi hyvin ja ripeästi ja sain voimia siihen, vaikka olin kipeänä. sairaalasta lähdimme kotiin eilen. ei siellä kyllä lepoa saa. muiden vauvojen itkut, ihmisten äänet, levoton tunnelma jopa omassa huoneessa verrattuna kodin rauhaan (jälkikäteen eron huomaa), hoitajien kanssa kohtaamisia vähän väliä... kyllä te tiedätte. ja alun jatkuva imettäminen. nyt on ihana olla kotona.

we got a little troll-hair, a cute baby boy during the thursday and friday night. the delivery luckily went well and quickly and i got strength for it although i was sick. we left the hospital yesterday. you do not get very much rest there. other babies' cries, peoples noises, restless atmosphere even in your private room compared to the peace of home (afterwards you notice the difference), meeting the nurses constantly... you know how it is. and the constant nursing. now it's wonderful to be at home.


juon kuin hullu. linnottaudun yöajoiksi meidän makkariin. vauva nukkuu parivuoteessa kanssani. mieheni paikka on nyt E:n huoneessa, muutaman oven takana rauhassa. pääasia että kaikki saavat lepoa.

i drink like crazy. i have the night baby land in our bedroom. the baby sleeps with me in our big bed. my husband has his place now in E's room, behind a couple of doors in peace. the main point is that everybody will get some rest.


pelastusrenkaani...
my life ring...


lastemme viestejä vauvalle ja ukin ruusut.
lots of messages to the baby from our children and ukki's roses.

niin, saanko esitellä, william on hänen nimensä. (lausuttaessa kuuluu siis yksi l-kirjain).
so, may i introduce, william is his name.


tuikeonni isoveljien silmissä on niin ilahduttava asia valvomisen keskellä. jännitin vähän kuinka kukin tulisi suhtautumaan.

sparkle-happiness in the eyes of the big brothers is such a joyful thing while staying up day and night. i wasn't sure how each one of them would react.


kiitos niinalle, mummille ja ukille avusta!
thanks to niina, mummi and ukki for your help!


S aikoo opettaa vauvalle: "sano lukka, sano bukka, sano kipper, sano rukka, sano biff, sano chip..."
S is going to teach the baby: "say lukka, say bukka, say kipper, say rukka, say biff, say chip..."


tänään luukusta kolahti jotakin mikä osui kyllä sopivaan aikaan. etsin juuri villasukkia itselleni. vauvallekin juuri sopivasti, vaikka hän tulikin viikon etuajassa. nämä ihanuudet teki uusi blogiystävä, mäkitupa-blogin anna. ihan vain jämälangoista! huomaa yksityiskohta vauvan toisen sukan kärjessä.

today something fell from the mail box just in the right time. i thought about finding some woolen socks for me. also for the baby in the right time even if he came a week early. these lovelies were made by a new blog friend, mäkitupa blog's anna. out of leftover yarn! notice the detail in the other baby sock.


kiitos anna! niin kauniit!
thank you anna! so beautiful!


E. iloinen, mutta pohdiskelevainen ja tutkailevainen. kun vauva itkee E menee omaan huoneeseensa. hänestä on jotenkin vaikea kuunnella pikkuihmisen suruitkua. lähtee huonetta kohti jo heti kun otan vaipan esiin kylppärissä.

E. happy but many times observing and pondering face. when the baby cries E goes to his room. for him it's somehow hard to listen to it. he already leaves towards his room when i take a nappy to my hand in the shower room.


D & W.

maanantai 21. maaliskuuta 2011

kauniita - beautiful things
2-vuotiaalle tytölle.
to a 2-year-old girl.


S kirjoitti synttärikorttiin terveiset: "olen kipeä, mutta silti halusin antaa tämän lahjan sinulle". löysi ulkoa metallinapin ja teki siitä korun ystävälleen. isi toimitti lahjat sunnuntaina.

S wrote a message to the birthday card: "i'm sick but still i wanted to give this to you". he found the metal button from outside and made a necklace for his friend. daddy delivered the gifts on sunday.


taustalla kengännauhoja syöviä toipilaita. E on pysynyt terveenä. ihme kuumetauti, ei paljon muita oireita kuin korkea kuume. tänään eskarista oli ollut melkein kaikki poissa. peräti yhdeksän ystävystä!

on the background some shoe lace eating convalescents. E has stayed well. a strange fever sickness, not many other symptoms. today almost everybody was out from the pre school. even nine children!


sunnuntai 20. maaliskuuta 2011

kuulumisia -- greetings

no nyt meillä sairastetaan. D:lla ja S:lla on ollut kova kuume pari päivää. harmi kun kärsivät ja heiltä jäi yhdet odotetut synttärit väliin. ja minulta ja mieheltäni eiliset treffit. mutta saipahan M olla treffeillä ystävänsä kanssa minun sijaan. lääkintää, rapsuttelua, lueskelua, nokosia ja pökertyväistä oloa olen täällä harrastanut.

now they've been sick. D and S have had a very high fever for couple of days. it's sad that they need to suffer and they missed a long waited-for birthday party. yesterday M and i missed our date evening. but at least M had a chance to do the same with his friend. giving medicine, pampering, reading, taking naps here and there and tiring hanging around have been my hobby here.


sairaalakassi on pakattu melkein valmiiksi. tuohon lontoon tuliaispussukkaan laitoin makeisia. jyväpussi on, kotiinlähtövaatteet minulle ja vauvalle on, pattereita kameraan on... M pakkasi oman laukkunsa. toivomme perhehuonetta niin saamme molemmat heti "kiinnittyä" lapseemme.

the hospital bag is almost ready. this tiny bag M brought from london got some candies in it. there is a heatable grain bag, there are leaving the hospital clothes for me and the baby, there are extra batteries for the camera... M packed his own bag. we wish for getting a family room so we both will straight away have a chance to "attach" to our child.


ajatukset ovat olleet ensi kesässäkin jo. ei suuria suunnitelmia meillä tälle kesälle ole, mutta ainakin turun kesäteatterissa voisi käydä katsomassa risto räppääjää! ja piipahtaa kuralan kylämäellä, missä emme vielä koskaan ole käyneet. kiva paikka?

my thoughts have already been in the next summer. of course we don't have big plans for this summer but at least we could go to the summer theatre in turku and see risto räppääjä! (S and D love it). and to drop by kuralan kylämäki where we've never been before. a nice place?

torstai 17. maaliskuuta 2011

kaksoset -- twins

olin eilen erittäin hyvällä luennolla, jossa teemana oli "yhdessä vai erikseen". pitäisikö kaksoset erottaa vai laittaa samalle luokalle koulussa tai samaan ryhmään päiväkodissa? oli niin kiva kuulla sellaista, mitä itsekin olemme vanhempina ajatelleet. ennen vanhaan kun ajateltiin aika lailla eri tavoin tästäkin aiheesta. vielä myöhemminkin, esim. eri puolilla amerikkaa perheitä on sääntöjen nojalla pakotettu laittamaan kaksoslapsensa eri ryhmiin, minkä seurauksista on sittemmin tehty tutkimuksia. onneksi ollaan huomattu, että vikaan on menty.

tosin on muutama tilanne, jossa erottamiselle voi löytyä perusteita. esimerkiksi jos kaksosilla on huomattava tasoero tai jos toinen on aina toisen "apuopettaja", "varaäiti". tai jos kaksoset ryhmässä ollessaan liittoutuvat erittäin epätoivottaviksi häiriökäyttäytyjiksi.

tutkimusten mukaan samaan ryhmään laittamisella ei ole negatiivista vaikutusta yksilöllisyyden kehittymiselle, opilliselle kehittymiselle tai tunne-elämän kehittymiselle. erottaminen varhaisvaiheessa on kaksoselle henkisesti todella iso muutos. eskarin tai koulun aloittavalle se voisi merkitä surua ja vihaa, myös joskus viestiä että kaksosena oleminen on jotenkin huonoa, mikä kaikki vaikeuttaa oppimista ja laskee motivaatiota. kenelle tahansa lapselle olisi erittäin tärkeää, että koulun aloittamisesta jää hyvä maku. positiivinen alku todennäköisesti myös jatkuu positiivisena kokemuksena.

kuinka yksilöllisyyttä voisi edistää kaksosten kanssa? heitä tulisi puhutella yksilöinä --ei pojat, tytöt, kaksoset tai: mitä te haluatte?, kumpi sinä olet?, oliko teillä kiva päivä?-- vaan heidän omilla nimillään, kohdistaen puheen kullekin erikseen. jos toinen kertoo mitä viikonloppuna on tehty, ei tule olettaa että toisen kaksosen sisäinen kokemus samassa paikassa tapahtuneesta on sama. se on aina eri ja hänelläkin on sanottavaa. häneltä voi kysyä kuinka hän sen koki, mistä hän piti. kaksosilla tulisi olla omia harrastuksia, leluja, vaatteita, neuvolatapaamisia ja kaveritapaamisia.

***

yesterday i went to hear about a topic "together or separately". it was about twins and whether they should go to the same group at school/kindergarten or be separated. it was so nice to hear the things we as parents have talked about lately. in old times people used to think differently about this issue. also later for example in different parts of america families were forced to put their twin children into separate groups according to the rules/laws. later the consequences have been carefully researched. luckily it has been noticed that mistakes were done.


there are some situations in which arguments are found for separation. for example if the twins have noticeable level differences or if the other one is always an "assisting teacher" or a "mother" for the other one. or if the twins tend to ally themselves and cause trouble in the group.


the research suggests that putting the twins to the same group will not have a negative effect on the development of individuality, development of learning or emotional development. early age separation is emotionally a huge change for a twin. for a twin starting school or preschool/kindergarten it could cause sorrow and anxiety, also sometimes a message that being a twin is somehow bad, which all makes learning difficult and lowers motivation. for any child it would be very important that starting the school leaves a good flavor. a positive start most likely will continue as a positive experience.


how could we support individuality with twins? they should be called as individuals --not boys, girls, twins or: what do you (meaning both of them) want?, which one are you?, did you (meaning both of them) have a nice day?-- but with their own names, targeting the speech separately to each one. if the other one tells what was done during the weekend, it shouldn't be assumed that the inner experience of the event in the same place is the same for the other twin. it's always different and also he/she has something to say. you can ask from him how did he experience it, what did he like. twins should have their own hobbies, toys, clothes, health check appointments and friend get-togethers/play-dates.

tiistai 15. maaliskuuta 2011

innostuksia -- enthusiasms

ensin lasten, sitten äidin...
first childrens, then mommy's...


hamahelmet.
hama beads.


viestien laittaminen eri paikkoihin.
leaving some messages around the house.


uusi syttyminen dinosauruksiin. on maalattu, on piirretty...
a new awakening for the dinosaurs. they've been painting, they've been drawing...


ovat tehneet dinosaurustauluja.
and making frames for their dinosaur paintings.


minä olen innoissani kevääntulosta ja eloon aukeavasta hortensiasta. ja kuivista kävelyteistä. niin ja voitin villasukat mäkituvan arvonnassa! (linkki blogiin tuossa sivulla).

i've been enthusiastic about the coming spring and again-living hydrangea. and the dry walk ways.


sekä uudesta työpöydästä lastenhuoneessa. tämän maalauksen inspiroijana lienee seuraavan kuvan kangas, jonka löysin kirpparilta.

about the new working/art table in D's and S's room. the inspiration for this picture was the fabric in the next picture. a find from a flea market.


sisustamisesta. olen lisännyt kotiin pari uutta kuvaa.
about our home interior. i added couple of pictures on the walls.


muilla on varmaan kevätkylvöt mielessä. minulla kaktusmaailma! mahdollisimman helppohoitoinen. itseasiassa haaveilin tällaisesta pikku laatikkoaavikosta jo lapsena. hiekkaa tuohon pitäisi vielä rannalta kerätä.

other people might have the spring planting in their minds. i have a cactus world! the easiest one to take care of. actually i dreamed about my own little desert in a box already as a child. i should still add some sand from the beach on the mud.


yhdistin vanhaan astiaan meidän kaikki kaktukset. muutaman uuden hankin ikean reissulla viikonloppuna.

i put all of our cactuses to the same dish. bought couple of new ones during the weekend from ikea.


vauvastakin ollaan juteltu aika paljon ja siitä kun kukin lapsistamme syntyi. eilen saimme lainaan rattaisiimme sopivan vauvakopan (kiitos sarafiinan!). nyt meillä on ekan kerran ihan oikeat vaunut! aiemmin on menty matkarattailla sun muilla. maailmalla myllertää. en osaa oikein käsittää että se on totta. ei voi muuta kuin olla kiitollinen jokaisesta hetkestä.

we've also had discussions about the baby and about the time when each of our children were born. yesterday we got (we'll borrow it) a baby carriage to put to our stroller. thanks to sarafiina! now for the first time we'll have a real baby buggy! before we have mostly used traveling pushchairs. the world gives sad news. it's hard for me to realize it's true. i shall be grateful for every moment i/we have.

torstai 10. maaliskuuta 2011

kuvia -- pictures

S kertoo miksi pitää toisesta kotimaastaan, suomesta. siinä on majaniemen kesämökki.D teki samasta aiheesta tällaisen. "tykkään maastani, koska tykkään isovanhempieni takapihasta". (grandma, grandpa, daddy, mommy, E discovering the garden, D and S).E:n aarrelaatikko.
E's treasure box.E sai tänään uudet uikkarit ystävämyynnistä.
E got new swimming pants today.


äidin rauhallinen hetki. luonassalaatti ja paikallislehti.
mommy's peaceful moment. a lunch salad and a local newspaper.


"äiti appelsiinillakin on pippeli".
"mommy, an orange also has a penis".venäjältä.
from russia.


"äiti saiko vauvakin uikkarit?"

eilen selvisi, että vauva on kääntynyt pää alaspäin. jihuu! enää kolme viikkoa jäljellä!

ja nyt taas liikkeelle... hakemaan D ja S.


"mommy, did the baby also get swimming pants?"

yesterday i found out that the baby had turned head down. only three weeks left!

and now again time to go... to pick up D and S.